savetovaliste@izadji.rs

OMLADINSKI RAD

Cilj programa omladinskog rada je poboljšanje kvaliteta života mladih LGBTI* osoba putem njihovog ličnog i profesionalnog razvoja, kao i društvene integracije. Postojanje LGBTI* društvenog centra, namenjenog prevashodno mladima, omogućava siguran prostor koji mlada osoba može redovno da posećuje, da se u njemu upozna i druži sa vršnjacima_kinjama i drugim osobama istog i/ili identiteta sa kojima ima nešto zajedničko. Mladi mogu da se informišu o mestima i prilikama od važnosti za život mladih u Novom Sadu, prilike za neformalno učenje koje sprovode partnerska udruženja, ili o mogućnostima učestvovanja u aktivnostima u okviru Erazmus+ programa.

JAVNO ZAGOVARANJE

Grupa „IZAĐI“ doprinosi vidljivosti životnih iskustava mladih LGBTI* osoba i njihovih porodica, utiče na administrativne i zakonske okvire na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se unapredio položaj i kvalitet života LGBTI* osoba, sa posebnim fokusom na mlade osobe i uspostavlja saradnju sa drugim organizacijama i institucijama. Članica smo Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada, Panonske platforme za ljudska prava, Organizacionog odbora Beogradskog prajda i ERA – saveza za LGBTI ljudska prava za Zapadni Balkan i Tursku. Od 2016. godine učestvujemo u organizovanju Festivala ljudskih prava (nekada „NAŠ PRAJD“), od 2018. u organizovanju Festivala mentalnog zdravlja, dok je 2019. godine po prvi put organizovana Novosadska nedelja ponosa i Novosadski prajd.

Psihološko
savetovaliŠte

U okviru redovnih aktivnosti Grupe „IZAĐI“ od 2017. godine pružamo usluge psihološke podrške LGBTI* osobama i njihovim roditeljima, kao i članovima njihovih porodica. Psihološka podrška se prvenstveno realizuje kroz rad Savetovališta Grupe „IZAĐI“, ali i kroz grupe podrške za roditelje LGBTI* osoba, predavanja i blogova naših psihologa volontera, učešćem na tribinama na kojima se govori o mentalnom zdravlju ove populacije, kao i učešćem na stručnim i naučnim skupovima psihologa u okviru kojih se izlažu istraživanja i primeri dobre prakse koje se sprovode u okviru Grupe „IZAĐI“.

obuke i treninzi

Grupa „IZAĐI“ od 2018. godine sprovodi akreditovane obuke usavršavanja stručnih radnika_ca za rad sa LGBTI* osobama i članovima njihovih porodica. Obuke su namenjene kako psiholozima_škinjama, nastavnicima, socijalnim radnicima, pedagozima, tako i svim drugim osobama zainteresovanim da saznaju više o afirmativnom radu sa ovom populacijom. Cilj održavanja obuka je senzibilisanje što većeg broja stručnjaka, a u cilju smanjenja diskriminacije kao i prevencije samoubistva, izolacije, napuštanja škole i drugih izazova sa kojima se LGBTI* populacija suočava.

AKTUELNOSTI

PrEP u Novom Sadu

  AIDS katastrofa koja je 80-ih godina prošlog veka pogodila svet, a pre svega gej zajednicu, pokazala je kako kao društvo nismo umeli da odgovorimo

Read More >

PRIJAVA NA NEWSLETTER