savetovaliste@izadji.rs

O NAMA

Ko Smo mi?

Grupa IZAĐI je nastala kao odgovor na potrebu mladih LGB osoba da se druže, udružuju i deluju u svojoj zajednici. Prva aktivnost 2010. godine je bila grupa samopodrške za mlade GB muškarce, potom su usledile kreativne i kuvarske radionice, kao i rad sa roditeljima LGBT dece koji smo sprovodili u saradnji sa partnerskim organizacijama. Formalno smo registrovani 2013. godine, prvi projekat na temu rada sa LGBT zajednicom započeli 2014. godine i prvi prostor otvorili u aprilu 2018. godine. Danas Grupa IZAĐI prvenstveno odgovara na potrebe mladih LGBTI* osoba i članova_ica njihovih porodica, užeg društvenog kruga, pa tako i stručnih radnika_ca koji u svom poslu rade sa i za mlade. Vizija ka kojoj radimo je društvo u kojem LGBTI* osobe imaju mogućnosti da u potpunosti ostvare svoje potencijale. U tome nam pomažu 4 osnovna strateška cilja:

  1. Omladinski rad i edukacija mladih
  2. Javno zagovaranje
  3. Psihološka podrška i edukacija stručnih osoba
  4. Organizacioni razvoj i profesionalizacija

Početkom 2018. godine smo otvorili prvi Društveni centar za LGBTI* osobe i članove_ice njihovih porodica u Srbiji; krajem 2018. godine smo ponovo pokrenuli grupu podrške za roditelje LGBTI* osoba; a juna 2019. smo pokrenuli besplatno psihološko savetovalište za LGBTI* osobe i članove_ice njihovih porodica. Svakako, naš veliki uspeh je i održavanje prvog Prajda i Nedelje ponosa u Novom Sadu u maju 2019. godine. 

Danas, naš tim broji 7 zaposlenih, 11 volontera_ki na pozicijama psihoterapeuta_kinja u edukaciji, 2 spoljne saradnice, grupu od oko 10 mladih LGBTI* osoba koje volontiraju u Društvenom centru, grupu od oko 10 roditelja, dok sam Društveni centar redovno posećuje oko 30 mladih LGBTI* osoba. 

Otvaranjem Društvenog centra početkom 2018. godine i uvođenjem svakodnevnog rada, Grupa IZAĐI je prepoznala da je porasla u profesionalnu organizaciju koja više ne nastupa samo na osnovu aktivizma, već i na osnovu stručnog i profesionalnog znanja i delovanja.

Cilj organizacionog razvoja i profesionalizacije predstavlja osnovnu bazu našeg rada i njime osiguravamo:

   – stabilan i kvalitetan rad udruženja kroz razvoj interne strukture, politika i procedura kojim podrazumevamo redovan rad Skupštine i drugih organa udruženja, razvoj novih i unapređenje postojećih internih politika i procedura i uspostavljanje i vođenje adekvatnog administrativnog i finansijskog sistema koji omogućava demokratično i transparentno poslovanje. Grupa IZAĐI je u toku 2019. godine razvila Protokol o bezbednosti i sigurnosti, Politiku o zaštiti i sigurnosti mladih u programima omladinskog rada, Politiku volonterskog rada i u toku je izrada Pravilnika o radu psihološkog savetovališta. Uspostavljen je sistem redovnog izveštavanja kojim se omogućava adekvatno dokumentovanje rada i praćenje finansijskog poslovanja;

   – sistem interne evaluacije, praćenja i osiguravanja kvaliteta rada kojim se stiče uvid u uticaj koji naši programi imaju na korisnike_ce tokom vremena i omogućava da donesemo informisane odluke o našem radu. Svaki program podrazumeva i prikupljanje povratnih informacija o zadovoljstvu i opštem utisku, dok zaposleni prolaze individualne razgovore 3 do 4 puta godišnje, i minimum 1 timsku evaluaciju međuljudskih odnosa i kvaliteta rada u toku godine;

   – osiguravanje finansijske stabilnosti i nezavisnosti putem redovnog rada na sakupljanju finansijskih i drugih resursa, razvoj diversifikovanih načina prikupljanja donacija (van projekta) kojima bi se finansirao rad udruženja

Za više informacija o programima rada Grupe IZAĐI posetite stranicu Programi rada.