savetovaliste@izadji.rs

Program Rada

Omladinski Rad

Grupa IZAĐI čvrsto veruje u osnaživanje i podršku članica i članova LGBTI zajednice, posebno mladih, za njihovo aktivno učešće u društvu, kao jedan od osnovnih vidova doprinosa unapređenju položaja LGBTI zajednice u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji. Zato okosnicu našeg programa rada sa zajednicom čini upravljanje društvenim centrom IZAĐI, u kom omladinske radnice i radnici rade sa mladima kroz dugoročne programe omladinskog rada i druge aktivnosti.

Društveni centar

Društveni centar IZAĐI je prostor namenjen prevashodno mladima uzrasta od 15 do 35 godina, ali su u njemu dobrodošle i mlađe i starije osobe. Naš društveni centar je prostor slobodan od govora mržnje, diskriminacije i nasilja. Podržavamo pravo na samoidentifikovanje, slobodu govora i izražavanja, i različitost. Radno vreme društvenog centra: sreda – subota, 17:00 – 22:00. Tokom radnog vremena društvenog centra možeš da se informišeš o radu društvenog centra i psihološkog savetovališta, da učestvuješ u organizovanim aktivnostima, da se družiš, ili kuliraš.

Kontakt

aleksa@izadji.rs

Javno Zagovaranje

Grupa „IZAĐI“ doprinosi vidljivosti životnih iskustava mladih LGBTI* osoba i njihovih porodica, utiče na administrativne i zakonske okvire na lokalnom i nacionalnom nivou kako bi se unapredio položaj i kvalitet života LGBTI* osoba, sa posebnim fokusom na mlade osobe i uspostavlja saradnju sa drugim
organizacijama i institucijama.

Od 2016. godine smo članica Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Grada Novog Sada, koju čine: Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu sa Kancelarijom za mlade, Osnovno i više javno tužilaštvo, Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Novi Sad, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, Policijska uprava Novi Sad, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Lokalni ombudsman Grada Novog Sada, Školska uprava Novi Sad, Grupa „IZAĐI“, Crvena linija i Novosadski humanitarni centar. Lokalna mreža je organizovala obeležavanje IDAHOBIT dana 2017. i 2018. godine i inicirala osnivanje Kancelarije za rodnu ravnopravnost i LGBT osobe Grada Novog Sada. Partnerstvo u Mreži doprinelo je poboljšanju položaja LGBTI* zajednice na teritoriji Novog Sada, kao i senzibilisanje radnika_ca u javnim institucijama za rad sa LGBTI* osobama.

Pročitaj Više

Grupa „IZAĐI“ je 2016. godine inicirala kreiranje Panonske platforme za ljudska prava, koja za cilj ima okupljanje organizacija ljudskih prava različitih ugroženih grupa sa teritorije Vojvodine. Organizovanjem godišnje, višednevne manifestacije, Festival ljudskih prava (nekada „NAŠ PRAJD“) pruža se prilika organizacijama članicama da stave probleme zajednice sa kojima rade u javni prostor i povećaju njihovu vidljivost. Festival ljudskih prava se organizuje svake godine u danima obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, u nekoliko javnih prostora u Novom Sadu. Trenutno, Panonska platforma broji 9 organizacija članica i 3 pojedinke koje rade na očuvanju ljudskih prava osoba sa psihičkim smetnjama, osoba sa invaliditetom, osoba koje žive sa HIV-om, žena, manjinskih verskih zajednica i ateista, mladih, LGBTI* osoba i drugih ugroženih grupa. Platforma nastoji da privuče veliki broj organizacija koje specifično rade sa određenim ugroženim grupama, kako bi se osiguralo adekvatno predstavljanje problema sa kojima se svakodnevno susreću i načinima za njihovo prevazilaženje.

Na poziv Instituta za javno zdravlje Vojvodine, od 2018. godine smo članica Mreže za mentalno zdravlje Grada Novog Sada – KARIKA, koja svake godine organizuje Festival mentalnog zdravlja, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana mentalnog zdravlja, 10. oktobra. Festival svake godine okuplja veliki broj organizacija i institucija koje organizuju aktivnosti u javnim prostorima u gradu, kojima se povećava vidljivost značaja očuvanja mentalnog zdravlja svih, a posebno ugroženih grupa. Grupa „IZAĐI“ svake godine organizuje nekoliko aktivnosti u okviru Festivala koje za cilj imaju povećanje vidljivosti značaja očuvanja mentalnog zdravlja LGBTI* osoba.

Od 2013. godine smo deo Organizacionog odbora Beogradskog prajda, gde aktivno učestvujemo u procesima pripreme i planiranja ove veoma značajne manifestacije za LGBTI* zajednicu u Srbiji. Članstvo u Odboru je omogućilo uspostavljanje čvršće saradnje sa ostalim organizacijama članicama na polju zaštite ljudskih prava LGBTI* osoba, te Beogradski prajd, i njene članice, predstavlja velikog saveznika u organizovanju Novosadskog prajda.

Zajedno sa drugim organizacijama iz regiona Zapadnog Balkana i Turkske, učestvovali smo u kreiranju regionalnog saveza LGBTI organizacija ERA – saveza za LGBTI ljudska prava za Zapadni Balkan i Tursku. ERA trenutno broji 66 organizacija članica iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Kosova, Crne gore, Severne Makedonije, Albanije i Turkse. „IZAĐI“ aktivno učestvuje u godišnjoj Skupštini Saveza i regionalne konferencije, dok Koordinator programa javnog zagovaranja Grupe „IZAĐI“ vrši funkciju ko-predsednika Upravnog odbora od 2019 – 2021. godine.

U maju 2019. godine, Grupa „IZAĐI“ je organizovala prvu Novosadsku nedelju ponosa od 13. do 17. maja i prvi Novosadski prajd, 17. maja na Trgu Republike u Novom Sadu. Novosadska nedelja ponosa imala je ukupno 15 aktivnosti koje je ukupno posetilo preko 700 ljudi. Novosadski prajd je održan 17. maja na Trgu Republike u Novom Sadu, sa oko 350 posetilaca i posetiteljki. Podršku u organizovanju ove veoma značajne manifestacije za LGBTI* zajednicu, pružio je Grad Novi Sad, Policijska uprava Novi Sad i Omladinska prestonica Evrope Novi Sad 2019. Novosadski prajd je privukao veliku pažnju medija i opšte javnosti, te omogućio povećavanje vidljivosti problema sa kojima se susreću LGBTI*, posebno mlade, osobe.

Kontakt

office@izadji.rs

Psihološko savetovaliŠte

Psihološka podrška: U okviru redovnih aktivnosti Grupe „IZAĐI“ od 2017. godine pružamo usluge psihološke podrške LGBTI* osobama i njihovim roditeljima, kao i članovima njihovih porodica. Psihološka podrška se prvenstveno realizuje kroz rad Savetovališta Grupe „IZAĐI“, ali i kroz grupe podrške za roditelje LGBTI* osoba, predavanja i blogova naših psihologa volontera, učešćem na tribinama na kojima se govori o mentalnom zdravlju ove populacije, kao i učešćem na stručnim i naučnim skupovima psihologa u okviru kojih se izlažu istraživanja i primeri dobre prakse koje se sprovode u okviru Grupe „IZAĐI“.

Savetovalište: Savetovalište Grupe „IZAĐI“ zvanično je nastalo u julu mesecu 2019. godine, kada se veći broj psihologa i psihoterapeuta u edukaciji, uključilo u program pružanja besplatne psihološke podrške LGBTI* populaciji i članovima njihovih porodica. Savetovalište je nastalo kao odgovor na potrebu kako mladih koji učestvuju u redovnim aktivnostima Grupe „IZAĐI“, tako i na osnovu iskustva rada sa ovom populacijom sadašnje koordinatorke Savetovališta. Od nastanka do danas, Savetovalište okuplja 11 psihologa/škinja volontera/ki koji/e su prošli/e edukaciju za afirmativni rad sa LGBTI* osobama, kao i edukaciju za rad sa članovima porodica LGBTI* osoba. Tokom rada Savetovališta, psiholozima/škinjama volonterima/kama obezbeđena je redovna supervizijska podrška ass. sci. dr Jelene Srdanović Maraš, kao i dodatne edukacije u skladu sa izazovima koje u radu prepoznali ovi mladi stručnjaci.

Grupa podrške za roditelje: Prva grupa podrške za roditelje LGBT osoba u okviru Grupe „IZAĐI“, a u saradnji sa organizacijom SPY iz Beograda organizovana je 2012. godine. Tokom 2018. i 2019. godine, u prostorijama je pokrenuta nova grupa podrške koju su vodile 2 psihološkinje i psihoterapeutkinje. Grupa je započela sa 10 struktuiranih susreta uz facilitaciju psihološkinja, da bi, nakon završetka ovog ciklusa, roditelji nastavili da se okupljaju 2 puta mesečno u prostorijama Grupe, a radi međusobne podrške,
razmene iskustva i, prosto, druženja.

Kontakt

savetovaliste@izadji.rs

obuke i treninzi

Edukacija stručnih osoba: Grupa „IZAĐI“ od 2018. godine sprovodi akreditovane obuke usavršavanja stručnik radnika/ca za rad sa LGBTI* osobama i članovima njihovih porodica. Obuke su namenjene kako psiholozima/škinjama, nastavnicima, socijalnim radnicima, pedagozima, tako i svim drugim osobama zainteresovanim da saznaju više o afirmativnom radu sa ovom populacijom. Cilj održavanja obuka je senzibilisanje što većeg broja stručnjaka, a u cilju smanjenja diskriminacije kao i prevencije samoubistva, izolacije, napuštanja škole i drugih izazova sa kojima se LGBTI* populacija suočava.


Tokom 2018. godine, uz podršku Zaštitnika građana Grada Novog Sada, održano je 10 obuka akreditovanih u Komori socijalne zaštite, a koje su imale za cilj senzibilisanje stručnih radnika i radnica za rad sa LGBTI* mladima i njihovim roditeljima. Obuku su držale dr sci. Jelene Srdanović Maraš, psihološkinja i psihoterapeutkinja, i Vedrana Mirković, master psihološkinja i psihoterapeutkinja u edukaciji. Obuku je prošlo 80 stručnih radnika i radnica u oblastima socijalne zaštite i obrazovanja.

U okviru projekta „Unapređenje položaja mladih LGBTI* osoba u srednjim školama u Novom Sadu“ akreditovane su dve obuke kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, a namenjene su stručnim saradnicima_ama u srednjim školama, odnosno, nastavnom i administrativnom osoblju srednjih škola.

Kontakt

office@izadji.rs