savetovaliste@izadji.rs

Publikacije

Šta je Lokalna mreža za  prevenciju diskriminacije  i podršku LGBT osobama? 

Ovaj informator namenjen je mladim LGBT+ osobama iz Novog  Sada. Njegov cilj je da pruži informacije o uslugama i vrstama  podrške koje nude Grad Novi Sad i članice Lokalne mreže za  prevenciju diskriminacije i podršku LGBT+ osobama (Lokalna  mreža). 

Kako pokazuju podaci istraživanja iz 2017. godine, polovina  ispitanica pripadnica LGBT populacije navodi da su bile izlo žene fizičkom zlostavljanju, a preko 75% izložene psihološkom  zlostavljanju zbog seksualne orijentacije i rodnog identiteta.  

Mreža je pokrenuta sa idejom stvaranja sistematičnog odgovora  na brojne probleme sa kojima se LGBT+ zajednica u Novom Sadu  suočava, odnosno da bi poboljšala saradnju i stvorila sinergiju  između lokalnih institucija i organizacija civilnog društva.  

PRIRUČNIK ZA RAD SA MLADIM LGBT OSOBAMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Priručnik je objavljen 2019. godine uz podršku kancelarije Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada. Autorke priručnika su dr sci med. Jelena Srdanović Maraš i master psiholog Vedrana Mirković.

Priručnik je nastao sa ciljem da se stručne radnice_ci iz različitih oblasti informišu i edukuju o postojećim i savremenim pristupima u radu sa ovom populacijom i njihovim porodicama. Ovaj priručnik ima za cilj i da kroz naučna istraživanja i modele približi smernice i afirmativne prakse stručnjakinjama u našoj zemlji. Priručnik je pisan sa idejom da bude razumljiv i dostupan ljudima iz različitih oblasti i profesija koji u svom radu mogu da se susretnu bilo sa pojedinkama, bilo sa roditeljima i siblinzima LGBT osoba. Tokom stvaranja priručnika, autorke su se vodile idejom da kroz empirijski proverene modele i teorije predstave osnovne principe rada sa ovom populacijom, kao i da prenesu i sažmu rezultate dosadašnjih istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja LGBT osoba.

OMLADINSKI RAD SA LGBTI ZAJEDNICOM – primeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

LGBTI COMMUNITY YOUTH WORK – presentation of good practices

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

OMLADINSKI RAD SA ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

OMLADINSKI RAD SA ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

МЛАДИНСКА РАБОТА ВО ЛГБТИ ЗАЕДНИЦАТА – примери на добра пракса

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

PUNA E TË RINJËVE TË KOMUNITETIT LGBTI – prezantimi i praktikave të mira

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

РАБОТА С МЛАДЕЖИ ОТ ЛГБТИ ОБЩНОСТТА – наръчник с добри практики

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

RAD S MLADIMA I ZA MLADE S LGBTI ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

Istraživanje položaja lgbti zajednice u novom sadu

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je uz podršku Grupe „IZAĐI“ i u saradnji sa Zaštitnikom Građana Grada Novog Sada kao naručiocem,
sproveo istraživanje o položaju LGBTI zajednice u Novom Sadu. Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ostvari odgovarajući uvid u ovu
problematiku kako bi se kreirale mogućnosti za različite oblike aktivnosti za unapređenje njihovog položaja u lokalnoj zajednici. Svrha istraživanja
je identifikovanje kako lezbejski, gej, biseksualni, transrodni i interodni (LGBTI) građani i građanke koji žive u Novom Sadu doživljavaju
ostvarivanje svojih osnovnih prava. Zaključci koji budu proistekli iz ovog istraživanja poslužiće kao osnova za razvoj efikasnijih mera i politika za
borbu protiv diskriminacije, nasilja i uznemiravanja, kao i poboljšanja njihovog jednakog tretmana u društvu.

Izložba “Rodno nekonformiranje”

Gender nonconformity” ima za cilj da ukaže na javne ličnosti koje su svojim dosadašnjim angažovanjem doprinele osvajanju veće slobode za samoistraživanjem individue i izražavanjem sopstvenog poimanja pola i roda. One su pokazatelj da društvene norme kada su u pitanju muški i ženski pol i muško i žensko rodno izražavanje nisu jedini način postojanja individue, već da postoji širi spektar komfornih mogućnosti u okviru Rodnog nekonformiranja. Naš prijatelj i aktivista Grupe “IZAĐI” je hrabro stao ispred fotoaparata i svojom interpretacijom 10 osoba približio ideju rodne i polne fluidnosti. Nadamo se da nas je ovime ohrabrio da rod i rodni identitet vidimo kao jedan konstantno fluidan proces u kome svako može da bude sve ono što u sebi nosi, a da pritom ne oseća stegu strogih granica i jasnih odvajanja. Želimo vam da omekšate svoje granice, istražite svoje unutrašnje bogatstvo i nakon izložbe dozvolite sebi, i ohrabrite ljude oko sebe, da više budete svoji i da osigurate svoje mesto u društvu.

PRIRUČNIK ZA RAD SA MLADIM LGBT OSOBAMA I NJIHOVIM PORODICAMA

Priručnik je objavljen 2019. godine uz podršku kancelarije Lokalnog ombudsmana Grada Novog Sada. Autorke priručnika su dr sci med. Jelena Srdanović Maraš i master psiholog Vedrana Mirković.

Priručnik je nastao sa ciljem da se stručne radnice_ci iz različitih oblasti informišu i edukuju o postojećim i savremenim pristupima u radu sa ovom populacijom i njihovim porodicama. Ovaj priručnik ima za cilj i da kroz naučna istraživanja i modele približi smernice i afirmativne prakse stručnjakinjama u našoj zemlji. Priručnik je pisan sa idejom da bude razumljiv i dostupan ljudima iz različitih oblasti i profesija koji u svom radu mogu da se susretnu bilo sa pojedinkama, bilo sa roditeljima i siblinzima LGBT osoba. Tokom stvaranja priručnika, autorke su se vodile idejom da kroz empirijski proverene modele i teorije predstave osnovne principe rada sa ovom populacijom, kao i da prenesu i sažmu rezultate dosadašnjih istraživanja iz oblasti mentalnog zdravlja LGBT osoba.

OMLADINSKI RAD SA LGBTI ZAJEDNICOM – primeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

LGBTI COMMUNITY YOUTH WORK – presentation of good practices

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

OMLADINSKI RAD SA ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

OMLADINSKI RAD SA ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

МЛАДИНСКА РАБОТА ВО ЛГБТИ ЗАЕДНИЦАТА – примери на добра пракса

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

PUNA E TË RINJËVE TË KOMUNITETIT LGBTI – prezantimi i praktikave të mira

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

РАБОТА С МЛАДЕЖИ ОТ ЛГБТИ ОБЩНОСТТА – наръчник с добри практики

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

RAD S MLADIMA I ZA MLADE S LGBTI ZAJEDNICOM – primjeri dobre prakse

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ”Capacity building of youth workers in the area of community LGBTI youth work – CAPCOM”, koji je Grupa IZAĐI realizovala od oktobra 2017. do juna 2019. godine. Projekat je finansijski podržan iz fonda Evropske unije, kroz program Erazmus+, dok su partneri bili Crnogorska LGBTIQ asocijacija „Kvir Montenegro“ iz Podgorice, Crna Gora; „Fondacija CURE“ iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina; „Tuzlanski otvoreni centar“ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina; „Subverzivni front – asocijacija za kritički pristup rodu i seksualnosti“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Helsinški komitet za ljudska prava iz Makedonije“ iz Skoplja, Severna Makedonija; „Centar za razvoj društvenih grupa“ iz Prištine, Kosovo2 ; Omladinska LGBT organizacija „Deystvie“ iz Sofije, Bugarska; i Mirovna grupa mladih „Dunav“ iz Vukovara, Hrvatska.

Istraživanje položaja lgbti zajednice u novom sadu

Centar za razvoj demokratskog društva „Europolis“ je uz podršku Grupe „IZAĐI“ i u saradnji sa Zaštitnikom Građana Grada Novog Sada kao naručiocem,
sproveo istraživanje o položaju LGBTI zajednice u Novom Sadu. Ovo istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se ostvari odgovarajući uvid u ovu
problematiku kako bi se kreirale mogućnosti za različite oblike aktivnosti za unapređenje njihovog položaja u lokalnoj zajednici. Svrha istraživanja
je identifikovanje kako lezbejski, gej, biseksualni, transrodni i interodni (LGBTI) građani i građanke koji žive u Novom Sadu doživljavaju
ostvarivanje svojih osnovnih prava. Zaključci koji budu proistekli iz ovog istraživanja poslužiće kao osnova za razvoj efikasnijih mera i politika za
borbu protiv diskriminacije, nasilja i uznemiravanja, kao i poboljšanja njihovog jednakog tretmana u društvu.

Izložba “Rodno nekonformiranje”

Gender nonconformity” ima za cilj da ukaže na javne ličnosti koje su svojim dosadašnjim angažovanjem doprinele osvajanju veće slobode za samoistraživanjem individue i izražavanjem sopstvenog poimanja pola i roda. One su pokazatelj da društvene norme kada su u pitanju muški i ženski pol i muško i žensko rodno izražavanje nisu jedini način postojanja individue, već da postoji širi spektar komfornih mogućnosti u okviru Rodnog nekonformiranja. Naš prijatelj i aktivista Grupe “IZAĐI” je hrabro stao ispred fotoaparata i svojom interpretacijom 10 osoba približio ideju rodne i polne fluidnosti. Nadamo se da nas je ovime ohrabrio da rod i rodni identitet vidimo kao jedan konstantno fluidan proces u kome svako može da bude sve ono što u sebi nosi, a da pritom ne oseća stegu strogih granica i jasnih odvajanja. Želimo vam da omekšate svoje granice, istražite svoje unutrašnje bogatstvo i nakon izložbe dozvolite sebi, i ohrabrite ljude oko sebe, da više budete svoji i da osigurate svoje mesto u društvu.