savetovaliste@izadji.rs
Categories
Vesti

Srbija ispunila samo 33% prava LGBTI* osoba

ILGA-Europe je 14.maja predstavila #RainbowEurope mapu koja prikazuje situaciju LGBTI* osoba u 49 zemalja Evrope. Srbija se nalazi na 26. mestu sa tek 33% ispunjenih prava LGBTI* osoba.
Za istraživanje je korišteno 67 kriterijuma podeljenih u 6 kategorija, koje možete da pronađete na kraju teksta i vidite šta je u Srbiji ispoštovano, a šta ne. Detaljno su analizirani svi zakoni koji obuhvataju LGBTI* populaciju i koji bi trebali da obuhvataju.
Da bi se poboljšala pravna i politička situacija LGBTI* osoba u Srbiji, ILGA-Europe preporučuje:
1. Osigurati da nacrt Zakona o registrovanom partnerstvu radi priznavanja i zaštite istopolnih parova bude donešen i da se efikasno primenjuje.
2. Omogućavanje jednakog pristupa medicinski potpomognutim reproduktivnim tretmanima za sve parove i pojedince.
3. Razvijanje pravednog, transparentnog pravnog okvira za pravno prepoznavanje roda, zasnovanog na procesu samoodređenja i oslobađanje od nametnutih zahteva (poput sterilizacije, GID / medicinske dijagnoze ili hirurške / medicinske intervencije)
4. Zabrana medicinske intervencije nad maloletnim interseks osobama kada intervencija nije potrebna ili se može izbeći ili odložiti dok osoba sama ne odluči da to uradi.
Na ovom linku možete da pronađete sve opširnije.
PODELA PO KRITERIJUMIMA ( % ispunjenosti )
➡️ Ravnopravnost i nediskriminacija (48%) (na šta se odnosi / na koga)
❎Ustav (seksualna orijentacija)
✅ Zapošljavanje (seksualna orijentacija)
✅Roba i usluge (seksualna orijentacija)
✅Obrazovanje (seksualna orijentacija)
✅Zdravlje (seksualna orijentacija)
❎ Terapija konverzije (seksualna orijentacija)
✅Postojanje tela zaduženih za ravnopravnost (seksualna orijentacija)
❎ Akcioni plan za jednakost (seksualna orijentacija)
❎Ustav (rodni identitet)
✅Zapošljavanje (rodni identitet)
✅Robe i usluge (rodni identitet)
✅Obrazovanje (rodni identitet)
✅Zdravlje (rodni identitet)
❎Terapija konverzije (rodni identitet)
✅Postojanje tela zaduženih za ravnopravnost (rodni identitet)
❎ Akcioni plan za ravnopravnost (rodni identitet)
❎ Zakon (rodni izraz)
❎Ustav (polne karakteristike)
❎Zapošljavanje (polne karakteristike)
❎Roba i usluge (polne karakteristike)
❎Obrazovanje (polne karakteristike)
❎Zdravlje (polne karakteristike)
❎Postojanje tela zaduženih za ravnopravnost (polne karakteristike)
❎Akcioni plan za jednakost (polne karakteristike)
❎ Davanje krvi
➡️ Porodica (0%)
❎Ravnopravnost u brakovima
❎Registrovano partnerstvo (slična prava na brak)
❎Registrovano partnerstvo (ograničena prava)
❎Zajednički život
❎Nema ustavnog ograničenja braka
❎Zajedničko usvajanje
❎Usvajanje deteta od strane drugog roditelja
❎Automatsko prepoznavanje roditelja
❎Medicinski potpomognuta oplodnja (parovi)
❎Medicinski potpomognuta oplodnja (pojedinačno)
❎Priznavanje trans roditeljstva
➡️ Zločin mržnje i govor mržnje (38%)
✅Zakon o zločinu iz mržnje (seksualna orijentacija)
✅Zakon govora mržnje (seksualna orijentacija)
❎Politika borbe protiv mržnje (seksualna orijentacija)
✅Zakon o zločinu iz mržnje (rodni identitet)
❎Zakon o govoru mržnje (rodni identitet)
❎Politika borbe protiv mržnje (rodni identitet)
❎Zakon o zločinu iz mržnje (interseks)
❎Politika borbe protiv mržnje (interseks)
➡️ Pravno prepoznavanje roda i telesni integritet (15%)
✅Postojanje zakonskih mera
❎Postojanje administrativnih postupaka
❎Promena imena
❎Nema starosnih ograničenja, promena imena
❎Samoopredeljenje
❎Nije potrebna dijagnoza poremećaja rodnog identiteta / psihološko mišljenje
❎Nije potrebna obavezna medicinska intervencija
✅Nije potrebna obavezna hirurška intervencija
❎Nije potrebna obavezna sterilizacija
❎Nije obavezan razvod
❎Nema starosnih ograničenja
❎Zabrana medicinske intervencije pre nego što dete bude sposobno da se informiše (intersek)
❎Depatologizacija
➡️ Prostor civilnog društva (100%)
✅Održan javni događaj, nema državne opstrukcije slobode okupljanja (3 godine)
✅Održan javni događaj, dovoljno je zaštite (poslednje 3 godine)
✅Udruženja deluju, nema opstrukcije države za udruživanje slobode (poslednje 3 godine)
✅LGBTI branitelji ljudskih prava nisu ugroženi
✅Nema zakona koji ograničavaju spoljno finansiranje
✅Nema zakona koji ograničavaju slobodu izražavanja (nacionalni / lokalni)
➡️ Azil (privremena zaštita) (33%)
✅Zakon (seksualna orijentacija)
❎Politika / druge pozitivne mere (seksualna orijentacija)
✅Zakon (rodni identitet)
❎Politika / druge pozitivne mere (rodni identitet)
❎Zakon (interseks)
❎Politika / druge pozitivne mere (interseks)
Detaljnje o kriterijumima ➡️ https://www.rainbow-europe.org/about